Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki elävästä, suomalaisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet. Jäsenmaksu on 30,00 €/vuosi.

Monipuolisen toiminnan lisäksi jäsenetuja ovat:
- Yhdistyksen omistamien kansallis- ja muinaispukujen lainaus omaan käyttöön
- neljästi vuodessa ilmestyvä Pirta-lehti, jota julkaisee Kalevalaisten Naisten Liitto
- 20 %:n alennus Kalevala Korun tuotteista Kalevala Korun omissa myymälässä (Keskuskatu 1, Helsinki) ja verkkokaupassa
- 25 %:n alennus Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran normaalihintaisista kirjoista verkkokirjakaupasta ja Tiedekirjasta, Snellmaninkatu 13, Helsinki)
- 15 % alennus Holiday Club kotimaan kylpylähotellit ja loma-asunnot. Lisäksi kampanjatarjouksia. Majoitusvaraukset Holiday Club online -varausjärjestelmän kautta: www.holidayclub.fi  Kalevalaisten naisten kampanjakoodiKALEVALA15
Mai Niemi Finnish Fairytale Shop 10 %, verkkokaupasta tai Helsingin myymälästä

Lämpimästi tervetuloa kalevalaisiin naisiin!
Voit ilmoittautua jäseneksi oheisesta linkistä: Liittymislomake (suomi)

Hallitus hyväksyy jäsenyytesi seuraavassa kokouksessaan ja sen jälkeen saat tervetulopaketin, jossa on on tietoa yhdistyksen toiminnasta.

 

Helsingin Kalevalaiset Naiset ry           Hyväksytty HKN hallitus 6.5.2019

                                                                 Tarkastetaan vuosittain

                                                                 Tarkastettu 5.12.2023

 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste                               

 

1. Rekisterinpitäjä 

Helsingin Kalevalaiset Naiset ry

Y-tunnus: 1458280-6

Postiosoite: Runeberginkatu 37 A 6, 00100 Helsinki
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Vuonna 2023 Päivi von Rabenau (hallituksen jäsen)

 

3. Rekisterin nimi

Helsingin Kalevalaiset Naiset  ry:n jäsenrekisteri. Jäsenrekisteri on tallennettu Kalevalaisten Naisten Liitto ry tarjoamaan FloMembers-jäsenrekisteriohjelmaan.

 

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenen suostumuksella tai jäsensuhteen perusteella.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteri

Helsingin Kalevalaiset Naiset -yhdistyksen jäseniä ovat yhdistyksen sääntöjen mukaan hyväksytyt jäsenet.

Jäsenrekisteri on muodostettu yhdistyksen jäsenyyden tai yhdistyksen toimihenkilöiden välisen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

Yhdistyksen websivujen palveluntarjoaja kerää yhdistyksen websivuilta tietoa automaattisesti käyttämällä evästeitä. Kerättyä tietoa käytetään sivujen käytön helpottamiseksi ja kävijätilaston muodostamiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisteröidystä jäsenestä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 

7. Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:

 

8. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme jäsenen tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenen erottua jäsenyhdistyksestä, ja silloin, kun jäsenen asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, jäsenen henkilötiedot poistetaan ja/tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin jäsenen henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän hallituksen jäsenet tai jäsenyhdistyksen hallituksen määräämät henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

FloMembers-järjestelmän ylläpito on hajautettu useammalle EU-alueella sijaitsevalle palvelimelle. 

EU-alueen ulkopuolelle dataa siirtyy seuraavissa tapauksissa: 

 

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.

 

 

13. Evästeet ja selailun seuranta

Yhdistyksen websivujen palveluntarjoaja kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Google Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

 

15. Sijaintitiedot

Jäsenen päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

 

16. Rekisteröidyn jäsenen oikeudet

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Helsingin Kalevalaiset Naiset ry

Runeberginkatu 37 A 6

00100 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen .

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa

Runeberginkatu 37 A 6, 00100 Helsinki. Tapaamisesta on sovittava etukäteen.

Jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse .

 

 

Kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse hallitus@hkn.fi.

Oikeus poistaa tiedot

Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse hallitus@hkn.fi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka jäsen on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jäsenellä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme jäsenen henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. 

Jäsen voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä. 

Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä

Jäsenellä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä jokaisen jäsenkirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse .

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Jäsenellä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Jäsen voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Jäsen voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla jäsen voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

 

 

 

17. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 

  1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
  2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
  3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.
  4. Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
     

18. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.